Rekisteriseloste 

Karto Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterinpitäjä

Karto Oy 0174431-9

Kuormaajantie 17, 40320 Jyväskylä

Puhelin: +358 (0)44 788 7055


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Edvard Memrik

Kuormaajantie 17, 40320 Jyväskylä

Puhelin: +358 (0)50 361 4644

Sähköposti: edvard.memrik(at)karto.fi


3. Rekisterin nimi

Karto Oy:n asiakasrekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Karton asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden tilausten ja toimitusten käsittelyssä, asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään Karton omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Karto saa asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot asiakasyritykseltä. Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Asiakasyrityksen nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, fax, sähköposti)
– Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, fax, sähköposti)
– Tiedot asiakasyrityksen tilauksista  ja toimituksista
– Laskutusyhteystiedot
– Laskutustiedot
– Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Karton asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Karto ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja tai siirrä niitä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kartolla on kuitenkin oikeus julkaista asiakkaan kanssa sovitut tiedot asiakkaalle toteutettavan kampanjan yhteydessä sovitulla sosiaalisen median alustalla (joka saattaa sijaita ETA-alueen ulkopuolella).


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Karto säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. Karton asiakastietoja sisältävän rekisterin käyttöön ja muokkaamiseen ovat oikeutettuja ainoastaan Karton työntekijät. Vain tietyillä työntekijöillä on pääsy järjestelmään oma käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta.

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sekä Karto Oy:n että Karto Oy:n käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.